Giới thiệu

Với Vũ Việt Dũng, sống là để trải nghiệm và chia sẻ đam mê. Dũng sáng lập Giải Pháp Số với mục đích chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp, công cụ hữu ích trong lĩnh vực số. Ngay cả đối với bản thân, dù đã có khá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp số nhưng Dũng luôn cảm thấy còn nhiều điều cần học hỏi thêm bởi vì “không có giải pháp nào là hoàn hảo nếu không biết cải tiến nó”.

Liên hệ

Chức vụ

Online Community Manager | Trung Nguyên