Giới thiệu

tôi năm nay 22 tuổi và đang là sinh viên năm 3 đại học Kinh tế Huế. Mong muốn được trải nghiệm và học hỏi nhiều thứ từ những cuộc thi, workshop.

Liên hệ