Giới thiệu

Tôi là Đỗ Thắng, CEO của INSO marketing - dịch vụ phòng marketing thuê ngoài đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là CEO của Học viện thương hiệu Plato.

Liên hệ