Giới thiệu

Tôi là thành viên của BSC - CLB Kỹ năng Kinh doanh Học viện Tài chính

Liên hệ