Giới thiệu

sinh viên năm 2 trường đại học quốc tế. Rất đam mê về quản lý, vận hành, rất thích tìm ra vấn đề từ biểu hiện bên ngoài (hiện tượng) và đưa ra ý tưởng cho cách giải quyết. Khá bị thu hút bởi các thách thức và dùng sự sáng tạo để thay đổi, vượt qua chúng và tạo giá trị

Liên hệ