Giới thiệu

Tôi làm việc trong lĩnh vực digital marketing và rất thích nghiên cứu về các mảng thương hiệu, marketing online cũng như những giải pháp phát triển mới trên nền tảng điện toán đám mây

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh