Giới thiệu

với niềm đam mê Marketing vô vàn, tôi bắt đầu lại với một con số 0. Sau hơn 1 năm thì lên được 0,5. Học tập là một quá trình

Liên hệ