Giới thiệu

Sinh năm 1997, đang phụ trách mảng content MKT của công ty nội thất - Nội thất Kenli.

Liên hệ