Giới thiệu

ThS. Đặng Thanh Vân là sáng lập viên và Tổng giám đốc công ty CP Thương hiệu và Quản trị Thanhs từ năm 2000. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty. Kinh nghiệm: ThS. Đặng Thanh Vân bắt đầu tham gia nghiên cứu về chiến lược thương hiệu vào năm 2002 Trong gần 15 năm điều hành trực tiếp công ty Thanhs chị trực tiếp tham gia tư vấn chiến lược Marketing, chiến lược thương hiệu và chiến lược truyền thông thương hiệu hỗ trợ thiết kế nhận diện thương hiệu cho hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ thông qua hoạt động tư vấn trực tiếp tư vấn online và đào tạo doanh nghiệp. Chị Đặng Thanh Vân còn là tác giả cuốn sách ĐẸP NHẤT về thương hiệu sách duy nhất viết về QUY TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM xuất bản 9/2014 và là cuốn sách về Kinh doanh DUY NHẤT BÁN ĐƯỢC TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU VIẾT TẠI VIỆT NAM.

Liên hệ

Chức vụ

Tổng giám đốc | Công ty CP Thương hiệu và Quản trị Thanhs

Marketing Side

Agency