Giới thiệu

Hiện nay tôi đang là sinh viên năm 2 trường CĐ Công Thương Sở thích : Du lịch và mua sắm Nghề nghiệp tương lai: quản trị kinh doanh quốc tế hoặc Makerting

Liên hệ

Marketing Side

Sinh viên