Giới thiệu

Trong lĩnh vực quảng cáo online, Cốc Cốc Ad Platform thuộc nhóm dẫn đầu thị trường, sở hữu một nền tảng quảng cáo trực tuyến rộng lớn và đang là đối tác của hơn 7500 công ty hoạt động trong hơn 20 lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Liên hệ