Chu Đăng Điệp
Digital Account Executive
Học viện ngôn ngữ anh quốc ABIT

Giới thiệu

Sáng tạo có thể phá vỡ mọi quy tắc

Liên hệ

Chức vụ

Digital Account Executive | Học viện ngôn ngữ anh quốc ABIT

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Client