Giới thiệu

CE Hackathon 2022 là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Kinh tế Tuần hoàn - CE, do Trường Đại học Ngoại thương, Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS) cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức, đơn vị Youth+ và Youth Opportunities Vietnam thực hiện. CE là hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện phát triển kinh tế tuần hoàn thông qua chuỗi các hoạt động sáng tạo, đào tạo, cố vấn, chuyển giao mô hình tinh gọn, kết nối với hệ sinh thái khu vực và quốc tế. Đây sẽ là sân chơi để các bạn trẻ phát triển bản thân, giao lưu, trải nghiệm từ đó có thêm nhiều kỹ năng và kiến thức về kinh tế tuần hoàn.

Liên hệ