Thảo luận của Tiến

Nghiên cứu thị trường: Đừng là viên đạn cuối cùng Nghiên cứu thị trường: "Đừng là viên đạn cuối cùng"
15/10/2014 Quan điểm
"Bài viết rất hay và bổ ích, cảm ơn tác giả rất nhiều!..."
Q&Me - Dịch vụ khảo sát trực tuyến hàng đầu tại thị trường Việt Nam Q&Me - Dịch vụ khảo sát trực tuyến hàng đầu tại thị trường Việt Nam
10/09/2014 Agency
"Thực ra thì ở Việt Nam đã xuất hiện dịch vụ nghiên cứu thị trường trực tuyến từ rất lâu rồi, điển hình là công ty nghiên cứu thị trường W&S, vào Việt Nam từ năm 2011 và đến nay đã có trên 140.000 thành viên tham gia cộng đồng..."