Giới thiệu

Khi bước chân vào ngành Marketing, con người tôi đã dần thay đổi, tôi có đam mê, tôi có động lực và tôi có mục tiêu trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Marketing!!! Tôi đang tầm sư học đạo về Digital Marketing, Branding và Strategy.

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Leader | W&S

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency