Giới thiệu

Là người làm việc trong môi trường PR-Marketing và mong muốn nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.

Liên hệ