Bài viết của Minh

Chang Beer tôn vinh những người khởi xướng hip hop Việt Nam với chiến dịch Urban Pulse Chang Beer tôn vinh những người khởi xướng hip hop Việt Nam với chiến dịch Urban Pulse
27/06/2018 Quảng cáo & Truyền thông 2,151 2 thảo luận

Chang Beer hợp tác với Iris Singapore tiếp tục thực hiện chiến dịch Urban Pulse ca ngợi những nghệ sĩ hip hop đã định hình cho nền văn hóa đường phố của Việt Nam hoàn toàn khác biệt.

Đăng trang chủ