Giới thiệu

Ngông cuồng, ngang tàng trong giới hạn cho phép.

Các dự án đang triển khai:


Bình Gia Trang
Báo Hạnh Phúc Gia Đình
Thế Giới Giải Trí
Tranh treo tường
Tranh thủy mặc
Khung ảnh treo tường đẹp

Liên hệ

Chức vụ

Manager makerting | Zin Home

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Client