Thảo luận của Hằng

Mobile marketing ở Việt Nam: Những lí do thất bại ít ai ngờ Mobile marketing ở Việt Nam: Những lí do thất bại ít ai ngờ
01/12/2015 Quan điểm
"Sự điều chỉnh kịp thời, phát hiện ra điểm mấu chốt cần thay đổi để chiến dịch có thể diễn ra thành công là rất quan trọng...."