Giới thiệu

PR Coach, Brand Consultant | confettiview.com 

Liên hệ

Chức vụ

Tư vấn PR |

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency