Giới thiệu

Ngo Thai Hoang Tuan

Marketing & Product Manager

Mobile +84 898901480

Telegram @tuanngoth

Address No.28, B2 Street, Sala Urban, An Loi Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website approi.co

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Team | AppROI.co

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency