Giới thiệu

Appier là công ty công nghệ chuyên cung cấp nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết những vấn đề kinh doanh nan giải nhất. Appier được thành lập vào năm 2012 bởi đội ngũ các nhà khoa học và các kỹ sư máy tính có chung niềm đam mê và kiến thức về AI, phân tích dữ liệu, hệ thống phân tán và tiếp thị. Appier hiện đang phục vụ hơn 1.000 khách hàng trên toàn cầu với 14 văn phòng tại 12 thị trường khắp châu Á. Tìm hiểu thêm tại https://www.appier.com  

+ Văn phòng tại Việt Nam: Unit 723-3, Lầu 6, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Appier is a technology company which provides artificial intelligence platforms to help enterprises solve their most challenging business problems. Appier was established in 2012 by a passionate team of computer scientists and engineers with expertise in AI, data analysis, distributed systems, and marketing. Appier serves more than 1,000 global clients from 14 offices in 12 markets across Asia. More information at https://www.appier.com. 

+ Office in Vietnam: Unit 723-3, Level 6, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke Street, District 1, Ho Chi Minh City

Liên hệ

Marketing Side

Agency