Giới thiệu

Phụ nữ. Bạch Dương. Ngơ ngác. Thích viết. Khó hiểu. Nhưng rất chân thành. 

 

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency