Giới thiệu

Là một người ham học hỏi, Quân luôn cố gắng nắm bắt xu hướng thị trường và trau dồi kiến thức bản thân để trở thành một marketer giỏi đáp ứng được mục tiêu phấn đấu trở thành Marketing Manager tương lai.

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Executive | Alchemy Asia

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency