Thảo luận của Careers

[HCM][Client] Zalo: Graphic Design Collaborator, Zalo Shop
"Vị trí này vẫn đang tuyển nhé các bạn..."
[HCM][Agency] Adtima: Tuyển dụng Account Executive
"Chào Thắng, Thắng gửi giúp mình qua email: linhtt2@zalo.me nhe. Thanks bạn...."
[HCM][Agency] Adtima: Tuyển dụng Account Executive
"Vị trí vẫn đang open nhé các bạn...."