Giới thiệu

Bản thân là một sinh viên vừa tốt nghiệp, rất mong muốn tìm hiểu về marketing. Việc tham gia diễn đàn sẽ tạo điều kiện cho quá trình học tập và trau dồi bản thân.

Liên hệ