Giới thiệu

X-Leader là chương trình nổi bật của CLB Quản trị kinh doanh (Business Administration Club) - trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM, được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 03 năm 2017. Lần này X-Leader sẽ trở lại với những thay đổi về quy mô và nội dung, hứa hẹn tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp cho các bạn sinh viên.

Liên hệ