Giới thiệu

X-DMAIC - Agency tiên phong sử dụng mô hình DMAIC trong chiến dịch số kết nối khách hàng số.

Đồng hành qua nhiều dự án marketing và xây dựng nhiều thương hiệu đa dạng từ startup tới doanh nghiệp dịch vụ - sản xuất lâu năm. Chúng tôi hiểu cần phải làm gì và làm như thế nào để giải bài toán marketing mà doanh nghiệp đặt ra. Cùng X-DMAIC, cùng thành công, cùng phát triển!

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency