Giới thiệu

V. Về Công Ty X-DMAIC – Chuyên Về Giải Pháp Chiến Lược Marketing. • ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC MARKETING VỚI X-DMAIC Gia tăng hiệu quả kinh doanh của bạn thông qua việc nâng cao chất lượng truyền tải thông điệp và đổi mới cải tiến Marketing. • Giải pháp X-DMAIC được triển khai theo các chỉ số đo lường và cải tiến dựa trên các chỉ số về định tính, định lượng, trong đó X-DMAIC xác định nhân tố X, để đánh giá và tiếp cận cải tiến các chỉ số trọng yếu cho ra kết quả tối ưu trong chiến dịch nhằm tiết kiệm chi phí, nhân lực, thời gian, để gia tăng hiệu quả chiến dịch.

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency