Marketer Welling
Công ty TNHH WellingPROFILE

Giới thiệu


Welling là Thương hiệu tiên phong Chuyên nghiên cứu phát triển, sản xuất và cung cấp toàn diện các Giải pháp lọc nước và khí ưu việt hàng đầu thế giới hướng đến Giới tinh hoa và khách hàng cao cấp.
Chúng tôi cũng là Công ty Đối tác Chiến lược Tập đoàn Karofi Holding - Chuyên gia lọc nước & khí có thị phần lớn nhất Việt Nam với nhiều sản phẩm đã xuất khẩu sang 50 nước trên thế giới

Liên hệ


Client
Hà Nội
https://welling.vn

Thông tin khác


Thành viên từ: 09/05/2023 (4 tháng)