Giới thiệu

Em tên là Mai Tuấn Vũ- Hiện tại sinh viên trường đại học Quốc Tế-Đại học Quốc Gia TP.HCM và cũng là Chủ nhiệm câu lạc bộ khởi nghiệp Flagship của trường.

Liên hệ