Giới thiệu

 

Được tạo dựng từ 2014, Vân Tay Media mang đến sự khác biệt và tính cam kết như chính cái tên của mình. Chúng tôi vào ngành để làm điều đúng đắn và xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả cho khách hàng.

Các dịch vụ tại Vân Tay Media:

  • Website
  • Content 
  • Marketing
  • Branding

Sister brands:

  • Letweb
  • ERA Content Marketing
  • Goha
  • Telos

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency