Giới thiệu

Ngo Thai Hoang Tuan

Partnership Marketing Manager

Mobile +84 898901480

Telegram @tuanngoth

Linkedin linkedin.com/in/tuanngoth/

Address No.28, B2 Street, Sala Urban, An Loi Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website approi.co

 

 

Liên hệ

Chức vụ

Partnership Marketing Manager | AppROI.co

Thành phố

Hồ Chí Minh