Giới thiệu

Đại diện cho các tập đoàn truyền thông quốc tế tại Việt Nam bao gồm tạp chí The Economist, kênh truyền hình chuyên về đầu tư tài chính CNBC, báo Nhật Nikkei, báo Mỹ WashingtonPost, báo Mỹ Wall Street Journal, truyền hình quốc tế BBC, SMART Expo, Caixin, VICE và Inskin. Hỗ trợ chiến lược Marketing xúc tiến, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế để nâng cao uy tín, tìm kiếm khách hàng, đối tác, thu hút đầu tư nước ngoài.... 

E: Tu.nguyen@globalbookcorp.com

Liên hệ

Chức vụ

Senior Manager | Global Media and Coaching

Marketing Side

Agency