Giới thiệu

Thành viên của Global Book Corporation, đại diện cho các tập đoàn truyền thông quốc tế tại Việt Nam bao gồm tạp chí The Economist, BBC Global News, CNBC - kênh truyền hình chuyên về đầu tư tài chính, báo Nhật Nikkei, báo Mỹ WashingtonPost, báo Mỹ Wall Street Journal, SMART Expo, Caixin, VICE và Inskin. Hỗ trợ chiến lược Marketing xúc tiến, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế để nâng cao uy tín, tìm kiếm khách hàng, đối tác, thu hút đầu tư nước ngoài.... 

E: [email protected]

Mob: 0902932392

Liên hệ

Chức vụ

Senior Manager | Global Media and Coaching

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency