Giới thiệu

Global Media and Coaching là thành viên của Global Book Corporation, đại diện của các tập đoàn truyền thông quốc tế tại Việt Nam bao gồm tạp chí The Economist, kênh BBC Global News, CNBC, Nhật Nikkei, báo The Mỹ Washington Post, báo Mỹ The Wall Street Journal, Nikkei Asia, SCMP, NYT (CN) SMART Expo, Caixin, VICE và Inskin. Hỗ trợ chiến lược Marketing xúc tiến, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế để nâng cao uy tín, tìm kiếm khách hàng, đối tác, thu hút đầu tư nước ngoài.... 

E: [email protected]

Mob: 0902932392

Liên hệ

Chức vụ

Senior Manager | Global Media and Coaching

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency