Giới thiệu

Davis Truyền là người sáng lập phương pháp ứng dụng Digital Psychology trong Content Marketing, đã chia sẻ kinh nghiệm chuyên gia trên các Big Media Brands như The Huffington Post, Medium, Thrive Global, BuzzFeed, BrandsVietnam.

Liên hệ công việc: [email protected]

Tìm đọc quyển sách của Davis Truyền tại: https://tiki.vn/bi-quyet-de-co-nhieu-khach-hang-on-dinh-va-kiem-tien-ben-vung-p4397047.html

Liên hệ

Chức vụ

Tác giả - Tư vấn Marketing Automation |

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency