Giới thiệu

Tôi là một người năng động, luôn say mê khám phá và học hỏi những điều mới. Quan niệm sống của tôi là: " Thất bại là khi ta bắt đầu từ bỏ cố gắn."

Liên hệ