Giới thiệu

Hiện đang là thực tập sinh tại TriggerM Automation Marketing

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency