Giới thiệu

Yêu thích Marketing và luôn mong muốn được trở thành 1 phần quan trọng của Brand Team tại các công ty FMCG.

Liên hệ