Giới thiệu

Senior Content Executive. Bắt đầu bén duyên với Marketing từ tháng 09/2016. Quyết định nhảy từ Luật qua mảnh đất của sự Sáng tạo từ đầu năm 4 Đại học. First working place: Panpages Vietnam Agency. Mê con chữ, ưa sáng tạo, thích trải nghiệm và thử nghiệm, ghét ràng buộc và giới hạn.

Liên hệ