Giới thiệu

Mình là 1 nhà bán hàng, cố gắng ứng dụng mọi công cụ hỗ trợ kinh doanh, thích đóng gói nó lại thành quy trình, và biến thành dịch vụ cho các chủ shop tương tự. Mình có 1 team nhỏ xây dựng các dịch vụ hỗ trợ cho chủ shop kinh doanh trên sàn TMĐT

Liên hệ