Giới thiệu

TVCREATE là cuộc thi sáng tạo phim quảng cáo không chuyên dành cho các bạn học sinh, sinh viên trên toàn quốc yêu thích Marketing và làm phim, và đã tổ chức được 8 năm với sự đồng hành của nhiều đơn vị tài trợ lớn như VISA, UBER, ARENA MULTIMEDIA, CEFALT, COLOR ME, INTERSHIP...

Liên hệ