Giới thiệu

Who Am I?
Một marketer đầy khoáng chất, lấy thực thi ideas làm lời
Một blogger của 1 group thích và nghiên cứu sách
-
my capital: 
đây là link group: https://bit.ly/FinngerSnaps-KinhđôSáchvàFilm

đây là link website: https://kinhdosach.com/

Liên hệ

Marketing Side

Client