Giới thiệu

I'd listen to the radio_

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/stelladoan/ 

Mobile: 083.204.8790

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Manager | MAX Solution JSC.,

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client