Giới thiệu

Nhân viên Marketing mới vào nghề, thích học hỏi và khám phá. Kinh nghiệm chưa nhiều, kỹ thuật chưa cao

Liên hệ