Giới thiệu

"SIFE/ENACTUS Regional Cup là cuộc thi nhằm tìm kiếm và chọn ra những dự án kinh doanh vì cộng đồng xuất sắc từ 6 Đội trong Hệ thống SIFE/ENACTUS miền Nam, với mục đích hướng đến góp phần giải quyết vấn đề xã hội một cách hiệu quả và tạo ra tác động bền vững. "

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency