Giới thiệu

Hướng ngoại, thích phân tích dự báo và tư duy sáng tạo, đam mê kinh doanh và bán hàng

Liên hệ