Thảo luận của Tiễn

Giải mã vụ “Suýt mất 8 triệu tiền ngu”! Giải mã vụ “Suýt mất 8 triệu tiền ngu”!
26/01/2015 Quan điểm
"Sinh viên truyền thông xin phép có ý kiến, Sau khi tìm hiểu vụ việc, có một điều chắc chắn rằng cái tên BestMua ít nhiều đã được ghi nhớ trong tâm trí. Và khi có quyết định mua hàng, với số tiền chênh lệch không phải nhỏ như thế, chắc chắn..."