Giới thiệu

Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy

Ta lại có thêm một ngày bán cà phê...

Liên hệ

Chức vụ

CEO | TAD Coffee JSC

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency