Giới thiệu

Plato là học viện chuyên sâu về huấn luyện thương hiệu (và marketing) đầu tiên tại Việt Nam với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia hàng đầu có uy tín nhất tại Việt Nam về (hai) lĩnh vực này.

Liên hệ

Thành phố

Hà Nội