Giới thiệu

Tôi muốn tham gia cộng đồng để chia sẻ các quan điểm, kinh nghiệm của bản thân về marketing và thiết kế đồ họa.

Liên hệ

Chức vụ

Marketing |

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency