OnMarketer by NOVAON
Nền tảng Omni-Channel Marketing Automation, onmarketer.net

Giới thiệu

OnMarketer là nền tảng Omni-Channel Marketing Automation. Trong OnMarketer, hành vi khách hàng được tracking kỹ càng, giúp doanh nghiệp xác định các điểm chạm quan trọng trên hành trình khách hàng để đưa ra các thông điệp liên quan, được truyền tải trên các kênh phù hợp. Từ đó, thúc đẩy tỷ lệ quan tâm của khách hàng, đồng thời giảm tỷ lệ thoát trang, giảm tỷ lệ bỏ quên giỏ hàng, dẫn đến cơ hội tăng khả năng thu leads và tăng trưởng doanh thu. Đặc biệt, mọi hành trình tự động hóa đều được thao tác trên một giao diện, cho phép người dùng kéo thả, ‘mix & match’ đa kênh marketing một cách trực quan và dễ dàng nhất.

 

Website: https://www.onmarketer.net/ 

Liên hệ

Chức vụ

Nền tảng Omni-Channel Marketing Automation, onmarketer.net |